Кантора Пощакова с удовлетворение споделя спечелено на 6ти юли 2022 г. дело в защита на строителен работник, когото са експлоатирали по 12 часа дневно без трудов договор на три обекта в центъра на Мадрид. Главницата за 4 месеца каторжен труд е в размер на почти 6000€, отделно неизрядният работодател ще дължи 10% наказателна лихва.