0+
Доволни клиенти

30

години международен юридически опит
0%
ИСТОРИЯ И ВИЗИЯ

+600

Спечелени дела

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

ИСПАНСКО И БЪЛГАРСКО СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • ВОДЕНЕ НА БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА В БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ.
 • ВОДЕНЕ НА БРАЧНИ ИСКОВЕ В БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ИСПАНСКО И БЪЛГАРСКО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО.
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАВЕЩАНИЯ.
 • ДЕЛБА НА ИМУЩЕСТВО – СЪДЕБНА И ИЗВЪНСЪДЕБНА.
 • ВОДЕНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ИМУЩЕСТВЕНИ ДЕЛА.

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС.
 • КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОТО НА ЕС.
 • ВОДЕНЕ НА ДЕЛА ПРЕД СЪДИЛИЩАТА НА ЕС.

ИСПАНСКО И БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО И БАНКОВО ПРАВО

 • ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ.
 • УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.
 • ВОДЕНЕ НА БАНКОВИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА.
 • КОНСУТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВСКОТО И БАНКОВОТО ПРАВО.
 • БАНКОВИ КРЕДИТИ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ.

ИСПАНСКО И БЪЛГАРСКО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

 • КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИСПАНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО.
 • ВОДЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ.
 • ПРОЦЕДУРИ ПО ЕКСТРАДИЦИЯ.

ИСПАНСКО И БЪЛГАРСКО ТРУДОВО ПРАВО

 • СКЛЮЧВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ В БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ.
 • ВОДЕНЕ НА ТРУДОВИ СПОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ.

ИСПАНСКО И БЪЛГАРСКО ОБЛИГАЦИОННО И ВЕЩНО ПРАВО

 • СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ.
 • ИЗГОТВЯНЕ НА НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ.
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ.
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЛИГАЦИОННИ ДОГОВОРИ.

ИСПАНСКО ЕМИГРАЦИОННО ПРАВО

 • ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ В ИСПАНИЯ.
 • ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ В ИСПАНИЯ.
 • КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ В ИСПАНИЯ И БЪЛГАРИЯ.

ОПОЗНАЙТЕ НИ ПО-ДОБРЕ

ГОДИНИТЕ ОПИТ И КЛИЕНТИТЕ НИ ПОДКРЕПЯТ

Запознайте се в дълбочина с услугите, които можем да Ви предоставим със събраното доверие от над 10 годишната ни работа с най-добрите резултати за нашите клиенти

— ОПОЗНАЙТЕ НИ

Успешни случаи

Кантората е основана в Мадрид през 2007г. от двама партньори, единият от които практикува едновременно в две правни системи и чиито съвместен многонационален юридически опит надвишава 30 години. Нашата визия и работа винаги са били свързани със следните бизнес линии:

Глобално обслужване на испанските фирми излизащи на чуждия пазар, както на ниво индивидуални предприемачи и малки и средни предприятия, така и на ниво корпорации.

Предоставя се цялостно обслужване – правно, счетоводно, културно (адаптиране към местната култура на приемащата държава), институционални връзки, професионални мрежи, и т.н. Работим предимно с Централна, Източна и Южна Европа, както и с Русия и бившите съветски републики, но също така и с клиенти от САЩ, Канада, Мексико и други държави.

Глобално обслужване на българските и по принцип на чуждите фирми стъпващи на испанския пазар чрез предоставянето на цялостно обслужване – правно, счетоводно, културно (адаптиране към местната култура на приемащата държава), институционални връзки, професионални мрежи на чуждата фирма или на чуждия гражданин в Испания.

В тази връзка развиваме и активна дейност с емигрантските общности в Испания, за да могат да постигнат цялостно интегриране в Испанското общество, като обръщаме особено внимание на работата с българската общност.

Работа с чуждестранни предприемачи, с цел развиването на търговската им дейност в Испания, като този начин подпомагат създаването на мрежа от фирми в страната и в чужбина.

Стойността на дейността ни се състои във факта, че кантората ни винаги се стреми към отварянето и излизането в чужбина на испанската/българската фирма, както и в създаването на достатъчно гъвкавост във фирмената култура; Помощ в приспособяването на клиента към културни среди различни от неговата собствена, което считаме за едно най-големите професионални предизвикателства.

ТОВА Е НАШИЯТ ЕКИП

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ И ЮРИДИЧЕСКИ СТАТИИ

Кантора Пощакова с удовлетворение споделя спечелено на 6ти юли 2022 г. дело в защита на…

Измама с биткоин от испанската фирма ARBISTAR 2.0 S.L. Ако някой е измамен от тази…

КОИ СА СВОЕВРЕМЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ СЛЕД КАТО СЕ Е СЛУЧИЛО НЕПОПРАВИМОТО Съвременната испанска статистика на загиналите…

За подвига да закупиш недвижим имот в Испания или какви проверки задължително следва да извършим…

Ако си зададем чисто статистически въпроса къде живеят повечето наши сънародници в Испания, ще излезе,…

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Можете да се свържете с нас обаждайки се на телефон (+34) 629 061 545, (+34) 665 599 423 или пишейки ни на долния електронен формуляр:

  Името Ви (задължително)

  Вашият e-mail (задължително)

  Въпрос, по който ни пишете

  Вашето съобщение