Ние сме специалисти в тези области

ИСПАНСКО И БЪЛГАРСКО СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • ВОДЕНЕ НА БРАКОРАЗВОДНИ ДЕЛА В БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ.
 • ВОДЕНЕ НА БРАЧНИ ИСКОВЕ В БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ИСПАНСКО И БЪЛГАРСКО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО.
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАВЕЩАНИЯ.
 • ДЕЛБА НА ИМУЩЕСТВО – СЪДЕБНА И ИЗВЪНСЪДЕБНА.
 • ВОДЕНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ИМУЩЕСТВЕНИ ДЕЛА.

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС.
 • КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОТО НА ЕС.
 • ВОДЕНЕ НА ДЕЛА ПРЕД СЪДИЛИЩАТА НА ЕС.

ИСПАНСКО И БЪЛГАРСКО ТЪРГОВСКО И БАНКОВО ПРАВО

 • ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ.
 • УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.
 • ВОДЕНЕ НА БАНКОВИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА.
 • КОНСУТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВСКОТО И БАНКОВОТО ПРАВО.
 • БАНКОВИ КРЕДИТИ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ.

ИСПАНСКО И БЪЛГАРСКО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

 • КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИСПАНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО.
 • ВОДЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ.
 • ПРОЦЕДУРИ ПО ЕКСТРАДИЦИЯ.

ИСПАНСКО И БЪЛГАРСКО ТРУДОВО ПРАВО

 • СКЛЮЧВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ В БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ.
 • ВОДЕНЕ НА ТРУДОВИ СПОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ.

ИСПАНСКО И БЪЛГАРСКО ОБЛИГАЦИОННО И ВЕЩНО ПРАВО

 • СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ И ИСПАНИЯ.
 • ИЗГОТВЯНЕ НА НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ.
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ.
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЛИГАЦИОННИ ДОГОВОРИ.

ТОВА Е НАШИЯТ ЕКИП

Ние сме специалисти в тези области