ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Εμπορικές επιχειρήσεις. Συγχωνεύσεις και εξαγορές.
 • Δημιουργία και σύνταξη επιχειρήσεων.
 • Υποθέσεις εμπορικού και τραπεζικού χαρακτήρα.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα του Τραπεζικού και Εμπορικού δικαίου.
 • Τραπεζικά δάνεια και επιχειρηματικά σχέδια.
 • Εκπροσώπηση και συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Εθνικά και διεθνή διαζύγια.
 • Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου στη Βουλγαρία και στην Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων της επιμέλειας και διατροφής, κτλ.
 • Σύνταξη διαθηκών.
 • Ρύθμιση κληρονομιών.
 • Κάθε είδους υποθέσεις σχετικές με την ιδιοκτησία.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Προετοιμασία έργων που διέπονται από κανόνες της ΕΕ.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο τομέα του Κοινοτικού δικαίου.
 • Υποθέσεις ενώπιον των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Βουλγαρικό και Ισπανικό Ποινικό δίκαιο.
 • Ποινικές αντιδικίες στη Βουλγαρία και την Ισπανία.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Βουλγαρικό και Ισπανικό Αστικό δίκαιο.
 • Αστικές αντιδικίες στη Βουλγαρία και την Ισπανία.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 • Προετοιμασία συμβολαίων, τροποποιήσεις και λήξη συμβάσεων εργασίας στη Βουλγαρία και την Ισπανία.
 • Εργατικές αντιδικίες στη Βουλγαρία και την Ισπανία.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 • Διαδικασίες για την απόκτηση θεωρήσεων και αδειών διαμονής στην Ισπανία
 • Διαδικασίες για την απόκτηση αδειών εργασίας στην Ισπανία
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα του δικαίου αλλοδαπών στη Βουλγαρία και την Ισπανία.
 • Διαδικασίες για την απόκτηση Ισπανικής και Βουλγαρικής ιθαγένειας.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ