За подвига да закупиш недвижим имот в Испания или какви проверки задължително следва да извършим лично, преди да изхарчим голяма сума пари

 

Решението да си купим недвижим имот е много сериозно. Обикновено то е свързано или с похарчването на всичките ни спестявания (т.е. на карта е поставен целият ни живот), или с тегленето на голям ипотечен заем (т.е. на карта отново е поставен целият ни бъдещ живот, особено в сегашната икономическа обстановка).

Настоящата статия се базира на опит, придобит както на испанския, така и на българския имотен пазар. И на двата пазара, за жалост, има подмолни камъни и луфтове. Истинско изкуство е те да бъдат избегнати. Ще се постараем да Ви помогнем в тази нелека задача.

Тази година започна и продължава да е изключително динамична и непредсказуема. Напоследък както в Испания, така и в България, по различни причини се наблюдава известно раздвижване на имотния пазар. В тази връзка, изхождайки от серията случаи, минали през адвокатската ми практика, бих посочила две основни тенденции, чието познаване би било полезно за всеки наш сънародник.

ТЕНДЕНЦИЯ ПЪРВА

От известно време България вече не е „евтина“ държава по отношение на юридическите услуги, даже напротив. Цените на адвокатските хонорари практически са почти изравнени, а на места българските адвокати даже (разбирайки, че идваме от чужбина, където естествено парите растат по дърветата – хуморът е от мен) таксуват хонорари, които са по-високи от испанските такива или са почти изравнени с тях. За клиента остава да прецени къде му е икономически най-изгодно да ползва съответните правни услуги. По отношение на нотариалните тарифи картината е доста сходна, с някои специфики.

ТЕНДЕНЦИЯ ВТОРА

Наблюдава се известно раздвижване на имотния пазар и в България, и в Испания. В България това се дължи на редица фактори, сред които натрупаното недоверие и желанието на хората да инвестират в имоти, като алтернатива на възможността да държат спестяванията си в банковата система. В Испания, от друга страна, цените на недвижимите имоти спаднаха доста и според някои анализатори са достигнали своето дъно (не се наемам да прогнозирам дали това е така). Естествено, при наличие на сериозен спад в цените, се намират и повече купувачи. При така описаната обстановка много хора вземат трудното решение да закупят недвижим имот. И оттук нататък започва една сложна правно-бюрократична въртележка, която не е за пренебрегване, ако купувачът желае да избегне бъдещи проблеми.

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ СЛЕД РЕШЕНИЕТО НИ ДА ЗАКУПИМ НЕДВИЖИМ ИМОТ В ИСПАНИЯ?

Write a comment:

*

Your email address will not be published.